-21%

Bơm chìm giếng khoan Veratti model SSM 3 inch ∅90

Bơm chìm giếng khoan Veratti Model 3SSM3/21-0.75

2.300.000
Công suất: 750w/220V
Lưu Lượng: 3.6 m³/h
Cột Áp: 83m
-19%

Bơm chìm giếng khoan Veratti model SSM 3 inch ∅90

Bơm chìm giếng khoan Veratti Model 3SSM3/16-0.55

2.200.000
Công suất: 550w/220V
Lưu Lượng: 3.6 m³/h
Cột Áp: 63m
-13%

Bơm chìm giếng khoan Veratti model SSM 2.5 inch ∅76

Bơm chìm giếng khoan Veratti Model 2.5SSM1.5/31-0.75

2.250.000
Công suất: 750w/220V
Lưu Lượng: 2.7 m³/h
Cột Áp: 77m
-17%

Bơm chìm giếng khoan Veratti model SSM 2.5 inch ∅76

Bơm chìm giếng khoan Veratti Model 2.5SSM1.5/24-0.55

2.000.000
Công suất: 550w/220V
Lưu Lượng: 2.7 m³/h
Cột Áp: 60m
-5%

Bơm chìm giếng khoan Veratti model SSM 2.5 inch ∅76

Bơm chìm giếng khoan Veratti Model 2.5SSM1.5/17-0.37

1.900.000
Công suất: 370w/220V
Lưu Lượng: 2.7 m³/h
Cột Áp: 42m
-13%

Bơm chìm giếng khoan Veratti model SSM 2 inch ∅60

Bơm chìm giếng khoan Veratti Model 2SSM0.7/38-0.37

2.100.000
Công suất: 370w/220V
Lưu Lượng: 1m³/h
Cột Áp: 47m
-13%

Bơm chìm giếng khoan Veratti model SSM 2 inch ∅60

Bơm chìm giếng khoan Veratti Model 2SSM0.7/32-0.25

2.000.000
Công suất: 250w/220V
Lưu Lượng: 1m³/h
Cột Áp: 42m
-6%

Máy thổi khí đầu AT Veratti

Đầu thổi khí Veratti model 65VR 4Kw

6.500.000

Máy thổi khí đầu AT Veratti

Máy thổi khí Veratti model 65VR 3Kw

6.500.000

Máy thổi khí đầu AT Veratti

Máy thổi khí Veratti model 50VR 2.2Kw

5.500.000

Máy thổi khí đầu AT Veratti

Máy thổi khí Veratti model 40VR 1.5Kw

5.000.000

Máy thổi khí đầu AT Veratti

Đầu thổi khí Veratti model 100VR

15.000.000