Liên hệ
Công suất: 1100w
Lưu Lượng: 24m³/h
Cột Áp: 12.5m
Liên hệ
Công suất: 750w
Lưu Lượng: 21m³/h
Cột Áp: 10m
Liên hệ
Công suất: 550w
Lưu Lượng: 18m³/h
Cột Áp: 9.5m