Bơm ly tâm trục ngang Beluno

Máy bơm trục ngang Beluno CX65-200/15 15Kw

Liên hệ

Bơm ly tâm trục ngang Veratti

Bơm ly tâm trục ngang Veratti CS65-200/22Kw

Liên hệ
Công suất: 22Kw/380V
Lưu Lượng: 138 m³/h
Cột Áp: 59 m

Bơm ly tâm trục ngang Veratti

Bơm ly tâm trục ngang Veratti CS65-200/18.5Kw

Liên hệ
Công suất: 18.5Kw/380V
Lưu Lượng: 120 m³/h
Cột Áp: 52 m

Bơm ly tâm trục ngang Veratti

Bơm ly tâm trục ngang Veratti CS65-200/15Kw

Liên hệ
Công suất: 15Kw/380V
Lưu Lượng: 120 m³/h
Cột Áp: 45 m

Bơm ly tâm trục ngang Veratti

Bơm ly tâm trục ngang Veratti CS65-160/11Kw

Liên hệ
Công suất: 11Kw/380V
Lưu Lượng: 120 m³/h
Cột Áp: 36 m

Bơm ly tâm trục ngang Veratti

Bơm ly tâm trục ngang Veratti CS65-125/7.5Kw

Liên hệ
Công suất: 7.5Kw/380V
Lưu Lượng: 120 m³/h
Cột Áp: 27 m

Bơm ly tâm trục ngang Veratti

Bơm ly tâm trục ngang Veratti CS65-125/5.5Kw

Liên hệ
Công suất: 5.5Kw/380V
Lưu Lượng: 120 m³/h
Cột Áp: 23 m

Bơm ly tâm trục ngang Veratti

Bơm ly tâm trục ngang Veratti CS50-250/22Kw

Liên hệ
Công suất: 22Kw/380V
Lưu Lượng: 90 m³/h
Cột Áp: 89.5 m

Bơm ly tâm trục ngang Veratti

Bơm ly tâm trục ngang Veratti CS50-250/18.5Kw

Liên hệ
Công suất: 18.5Kw/380V
Lưu Lượng: 90 m³/h
Cột Áp: 79 m