Máy thổi khí con sò Veratti 2 tầng cánh

Máy thổi khí con sò Veratti Model GB-5500S/2 5.5KW

Liên hệ
Công suất: 5.5Kw/380V
Lưu Lượng: 325 m³/h
Áp suất: 63 KPa

Máy thổi khí con sò Veratti 2 tầng cánh

Máy thổi khí con sò Veratti Model GB-4000S/2 4.0KW

Liên hệ
Công suất: 4.0Kw/380V
Lưu Lượng: 325 m³/h
Áp suất: 57 KPa

Máy thổi khí con sò Veratti 2 tầng cánh

Máy thổi khí con sò Veratti Model GB-3000S/2 3.0KW

Liên hệ
Công suất: 3.0Kw/380V
Lưu Lượng: 220 m³/h
Áp suất: 43 KPa

Máy thổi khí con sò Veratti 2 tầng cánh

Máy thổi khí con sò Veratti Model GB-2200S/2 2.2KW

Liên hệ
Công suất: 2.2Kw/380V
Lưu Lượng: 220 m³/h
Áp suất: 42 KPa

Máy thổi khí con sò Veratti 2 tầng cánh

Máy thổi khí con sò Veratti Model GB-1500S/2 1.5KW

Liên hệ
Công suất: 1.5Kw/380V
Lưu Lượng: 145 m³/h
Áp suất: 38 KPa

Máy thổi khí con sò Veratti 2 tầng cánh

Máy thổi khí con sò Veratti Model GB-1500/2 1.5KW

Liên hệ
Công suất: 1.5Kw/220V
Lưu Lượng: 145 m³/h
Áp suất: 38 KPa

Máy thổi khí con sò Veratti 2 tầng cánh

Máy thổi khí con sò Veratti Model GB-1100S/2 1.1KW

Liên hệ
Công suất: 1.1Kw/380V
Lưu Lượng: 145 m³/h
Áp suất: 37 KPa

Máy thổi khí con sò Veratti 2 tầng cánh

Máy thổi khí con sò Veratti Model GB-1100/2 1.1KW

Liên hệ
Công suất: 1.1Kw/220V
Lưu Lượng: 145 m³/h
Áp suất: 37 KPa

Máy thổi khí con sò Veratti 2 tầng cánh

Máy thổi khí con sò Veratti Model GB-750S/2 0.75KW

Liên hệ
Công suất: 750w/380V
Lưu Lượng: 88 m³/h
Áp suất: 31 KPa

Máy thổi khí con sò Veratti 2 tầng cánh

Máy thổi khí con sò Veratti Model GB-750/2 0.75KW

Liên hệ
Công suất: 750w/220V
Lưu Lượng: 88 m³/h
Áp suất: 31 KPa

Máy thổi khí con sò Veratti 2 tầng cánh

Máy thổi khí con sò Veratti Model GB-550S/2 0.55KW

Liên hệ
Công suất: 550w/380V
Lưu Lượng: 88 m³/h
Áp suất: 30 KPa

Máy thổi khí con sò Veratti 2 tầng cánh

Máy thổi khí con sò Veratti Model GB-550/2 0.55KW

Liên hệ
Công suất: 550w/220V
Lưu Lượng: 88 m³/h
Áp suất: 30 KPa