Hiển thị 1–12 của 32 kết quả

35.700.000
Công suất: 15Kw/380V
Lưu Lượng: 1037 m³/h
Áp suất: 95KPa
28.500.000
Công suất: 11Kw/380V
Lưu Lượng: 1200 m³/h
Áp suất: 75 KPa
27.500.000
Công suất: 9.5Kw/380V
Lưu Lượng: 1000 m³/h
Áp suất: 70 KPa
13.500.000
Công suất: 7.5Kw/380V
Lưu Lượng: 550 m³/h
Áp suất: 45 KPa
12.800.000
Công suất: 5.5Kw/380V
Lưu Lượng: 530 m³/h
Áp suất: 42 KPa
9.200.000
Công suất: 4.0Kw/380V
Lưu Lượng: 475 m³/h
Áp suất: 38 KPa
7.700.000
Công suất: 3.0Kw/380V
Lưu Lượng: 390 m³/h
Áp suất: 37 KPa
6.400.000
Công suất: 2.2Kw/380V
Lưu Lượng: 325 m³/h
Áp suất: 36 KPa
6.600.000
Công suất: 2.2Kw/220V
Lưu Lượng: 325 m³/h
Áp suất: 36 KPa
4.800.000
Công suất: 1.5Kw/220V
Lưu Lượng: 220 m³/h
Áp suất: 26 KPa
4.800.000
Công suất: 1.5Kw/380V
Lưu Lượng: 220 m³/h
Áp suất: 26 KPa
4.200.000
Công suất: 1.1Kw/220V
Lưu Lượng: 210 m³/h
Áp suất: 25 KPa