-3%

Máy thổi khí con sò Veratti 1 tầng cánh

Máy thổi khí con sò Veratti Model GB-15000S 15KW

34.500.000
Công suất: 15Kw/380V
Lưu Lượng: 1037 m³/h
Áp suất: 95KPa
-3%

Máy thổi khí con sò Veratti 1 tầng cánh

Máy thổi khí con sò Veratti Model GB-11000S 11KW

27.600.000
Công suất: 11Kw/380V
Lưu Lượng: 1200 m³/h
Áp suất: 75 KPa

Máy thổi khí con sò Veratti 1 tầng cánh

Máy thổi khí con sò Veratti Model GB-9500S 9.5KW

25.500.000
Công suất: 9.5Kw/380V
Lưu Lượng: 1000 m³/h
Áp suất: 70 KPa

Máy thổi khí con sò Veratti 1 tầng cánh

Máy thổi khí con sò Veratti Model GB-7500S 7.5KW

12.800.000
Công suất: 7.5Kw/380V
Lưu Lượng: 550 m³/h
Áp suất: 45 KPa
-6%

Máy thổi khí con sò Veratti 1 tầng cánh

Máy thổi khí con sò Veratti Model GB-5500S 5.5KW

12.000.000
Công suất: 5.5Kw/380V
Lưu Lượng: 530 m³/h
Áp suất: 42 KPa
-15%

Máy thổi khí con sò Veratti 1 tầng cánh

Máy thổi khí con sò Veratti Model GB-4000S 4.0KW

7.800.000
Công suất: 4.0Kw/380V
Lưu Lượng: 475 m³/h
Áp suất: 38 KPa

Máy thổi khí con sò Veratti 1 tầng cánh

Máy thổi khí con sò Veratti Model GB-3000S 3.0KW

7.700.000
Công suất: 3.0Kw/380V
Lưu Lượng: 390 m³/h
Áp suất: 37 KPa
-13%

Máy thổi khí con sò Veratti 1 tầng cánh

Máy thổi khí con sò Veratti Model GB-2200S 2.2KW

5.600.000
Công suất: 2.2Kw/380V
Lưu Lượng: 325 m³/h
Áp suất: 36 KPa

Máy thổi khí con sò Veratti 1 tầng cánh

Máy thổi khí con sò Veratti Model GB-2200 2.2KW

6.600.000
Công suất: 2.2Kw/220V
Lưu Lượng: 325 m³/h
Áp suất: 36 KPa
-17%

Máy thổi khí con sò Veratti 1 tầng cánh

Máy thổi khí con sò Veratti Model GB-1500 1.5KW

4.000.000
Công suất: 1.5Kw/220V
Lưu Lượng: 220 m³/h
Áp suất: 26 KPa

Máy thổi khí con sò Veratti 1 tầng cánh

Máy thổi khí con sò Veratti Model GB-1500S 1.5KW

4.800.000
Công suất: 1.5Kw/380V
Lưu Lượng: 220 m³/h
Áp suất: 26 KPa

Máy thổi khí con sò Veratti 1 tầng cánh

Máy thổi khí con sò Veratti Model GB-1100 1.1KW

3.700.000
Công suất: 1.1Kw/220V
Lưu Lượng: 210 m³/h
Áp suất: 25 KPa