Hiển thị 1–12 của 82 kết quả

750.000
Công suất: 65w/12V
Lưu Lượng: 5 m³/h
Áp suất: 100 KPa
650.000
Công suất: 35w/12V
Lưu Lượng: 3.5 m³/h
Áp suất: 70 Kpa
2.500.000
Công suất: 520w/220V
Lưu Lượng: 27 m³/h
Áp suất: 50 KPa
2.000.000
Công suất: 138w/220V
Lưu Lượng: 18 m³/h
Áp suất: 40KPa
1.500.000
Công suất: 185w/220V
Lưu Lượng: 9 m³/h
Áp suất: 42 KPa
1.350.000
Công suất: 138w/220V
Lưu Lượng: 6.0 m³/h
Áp suất: 40KPa
1.250.000
Công suất: 120w/220V
Lưu Lượng: 5.4 m³/h
Áp suất: 40KPa
1.200.000
Công suất: 105w/220V
Lưu Lượng: 5.1 m³/h
Áp suất: 40KPa
960.000
Công suất: 80w/220V
Lưu Lượng: 4.2 m³/h
Áp suất: 35KPa
800.000
Công suất: 55w/220V
Lưu Lượng: 3.6 m³/h
Áp suất: 35KPa
700.000
Công suất: 45w/220V
Lưu Lượng: 3.0 m³/h
Áp suất: 30KPa
580.000
Công suất: 35w/220V
Lưu Lượng: 2.4 m³/h
Áp suất: 30KPa