Bơm định lượng Beluno

Bơm định lượng Beluno model JBB100/0.4

Liên hệ
Công suất: 60w/220V
Lưu Lượng: 100 l/h
Cột Áp: 4 Bar

Bơm định lượng Beluno

Bơm định lượng Beluno model JLM2001

4.500.000
Công suất: 28w/220V
Lưu Lượng: 20 l/h
Cột Áp: 1 Bar

Bơm định lượng Beluno

Bơm định lượng Beluno model JLM1502

4.500.000
Công suất: 28w/220V
Lưu Lượng: 15 l/h
Cột Áp: 2 Bar

Bơm định lượng Beluno

Bơm định lượng Beluno model JLM1003

4.500.000
Công suất: 28w/220V
Lưu Lượng: 10 l/h
Cột Áp: 3 Bar