Bơm Axit công nghiệp Veratti

Bơm axit Veratti MD120

Liên hệ
Công suất: 300w
Lưu Lượng: 200 lít/phút
Cột Áp: 10.5 m

Bơm Axit công nghiệp Veratti

Bơm axit Veratti MD100

Liên hệ
Công suất: 260w
Lưu Lượng: 120 lít/phút
Cột Áp: 8.6m

Bơm Axit công nghiệp Veratti

Bơm axit Veratti MD70

Liên hệ
Công suất: 210w
Lưu Lượng: 97 lít/phút
Cột Áp: 8.6m