Hiển thị 1–12 của 28 kết quả

2.750.000
Công suất: 1.1Kw/220V
Lưu Lượng: 6 m³/h
Cột Áp: 57 m
2.550.000
Công suất: 750w/220V
Lưu Lượng: 6 m³/h
Cột Áp: 46m
Liên hệ
Công suất: 1.5Kw/220V
Lưu Lượng: 10.8 m³/h
Cột Áp: 28m
2.500.000
Công suất: 750w/220V
Lưu Lượng: 8.4 m³/h
Cột Áp: 27m
2.300.000
Công suất: 750w/220V
Lưu Lượng: 4.8 m³/h
Cột Áp: 48m
2.100.000
Công suất: 600w/220V
Lưu Lượng: 4.8 m³/h
Cột Áp: 41m
1.720.000
Công suất: 370w/220V
Lưu Lượng: 3,6m³/h
Cột Áp: 36m
-4%
4.500.000
Công suất: 1.5Kw/220V
Lưu Lượng: 42 m³/h
Cột Áp: 18m
-10%
4.300.000
Công suất: 1.5Kw/380V
Lưu Lượng: 42 m³/h
Cột Áp: 18m
-10%
3.700.000
Công suất: 1.1Kw/380V
Lưu Lượng: 33 m³/h
Cột Áp: 15m
-10%
3.800.000
Công suất: 1.1Kw/220V
Lưu Lượng: 33 m³/h
Cột Áp: 15m
-20%
1.850.000
Công suất: 370w/220V
Lưu Lượng: 5.5m³/h
Cột Áp: 13m