Bơm trục ngang đầu inox Ebara

Máy bơm nước Ebara 3M 32-200/5.5

Liên hệ
Công suất: 5.5Kw/380V
Lưu Lượng: 18 m³/h
Cột Áp: 69m

Bơm trục ngang đầu inox Ebara

Máy bơm nước Ebara 3M 32-200/4.0

Liên hệ
Công suất: 4.0Kw/380V
Lưu Lượng: 19.98 m³/h
Cột Áp: 53.5m

Bơm trục ngang đầu inox Ebara

Máy bơm nước Ebara 3M 32-200/3.0

Liên hệ
Công suất: 3.0Kw/380V
Lưu Lượng: 19.98 m³/h
Cột Áp: 42m

Bơm trục ngang đầu inox Ebara

Máy bơm nước Ebara 3M 32-160/2.2

Liên hệ
Công suất: 2.2Kw/380V
Lưu Lượng: 19.98 m³/h
Cột Áp: 35.5m