Hiển thị 1–12 của 91 kết quả

22.230.000
Công suất: 22Kw/380V
Lưu Lượng: 138 m³/h
Cột Áp: 59 m
17.850.000
Công suất: 18.5Kw/380V
Lưu Lượng: 120 m³/h
Cột Áp: 52 m
15.430.000
Công suất: 15Kw/380V
Lưu Lượng: 120 m³/h
Cột Áp: 45 m
13.100.000
Công suất: 11Kw/380V
Lưu Lượng: 120 m³/h
Cột Áp: 36 m
8.430.000
Công suất: 7.5Kw/380V
Lưu Lượng: 120 m³/h
Cột Áp: 27 m
8.150.000
Công suất: 5.5Kw/380V
Lưu Lượng: 120 m³/h
Cột Áp: 23 m
22.230.000
Công suất: 22Kw/380V
Lưu Lượng: 90 m³/h
Cột Áp: 89.5 m
17.850.000
Công suất: 18.5Kw/380V
Lưu Lượng: 90 m³/h
Cột Áp: 79 m