Hiển thị 1–12 của 51 kết quả

Liên hệ
Công suất: 5.5Kw/380V
Lưu Lượng: 66m³/h
Cột Áp: 27m
Liên hệ
Công suất: 4.0Kw/380V
Lưu Lượng: 62m³/h
Cột Áp: 23m
Liên hệ
Công suất: 3.0Kw/380V
Lưu Lượng: 52.8m³/h
Cột Áp: 18.5m
Liên hệ
Công suất: 2.2Kw/220V
Lưu Lượng: 49m³/h
Cột Áp: 19m
Liên hệ
Công suất: 2.2Kw/220V
Lưu Lượng: 31m³/h
Cột Áp: 10m
Liên hệ
Công suất: 1.5Kw220V
Lưu Lượng: 40m³/h
Cột Áp: 17m
Liên hệ
Công suất: 2.2Kw/220V
Lưu Lượng: 42m³/h
Cột Áp: 17m
Liên hệ
Công suất: 1.5Kw/220V
Lưu Lượng: 27m³/h
Cột Áp: 18.5
Liên hệ
Công suất: 1.1Kw/220V
Lưu Lượng: 25m³/h
Cột Áp: 15m
Liên hệ
Công suất: 750w/220V
Lưu Lượng: 18m³/h
Cột Áp: 10.5m
Liên hệ
Công suất: 400w/220V
Lưu Lượng: 20m³/h
Cột Áp: 9m
Liên hệ
Công suất: 200w/220V
Lưu Lượng: 15m³/h
Cột Áp: 9m