Liên hệ
Công suất: 2.2Kw
Lưu Lượng: 55 m³/h
Cột Áp: 19m
Liên hệ
Công suất: 1.5Kw
Lưu Lượng: 36 m³/h
Cột Áp: 15m
Liên hệ
Công suất: 1.1Kw
Lưu Lượng: 28 m³/h
Cột Áp: 14.5m
3.100.000
Công suất: 750w
Lưu Lượng: 24 m³/h
Cột Áp: 11.5m
2.600.000
Công suất: 450w
Lưu Lượng: 20 m³/h
Cột Áp: 8m
1.700.000
Công suất: 250w
Lưu Lượng: 9 m³/h
Cột Áp: 7.5m
Liên hệ
Công suất: 180w
Lưu Lượng: 8 m³/h
Cột Áp: 7m
7.200.000
Công suất: 3.7Kw/380V
Lưu Lượng: 65 m³/h
Cột Áp: 25m
Liên hệ
Công suất: 3.0Kw/380V
Lưu Lượng: 60 m³/h
Cột Áp: 20 m
4.500.000
Công suất: 2.2Kw/220V
Lưu Lượng: 20 m³/h
Cột Áp: 33m
4.100.000
Công suất: 1.5Kw/220V
Lưu Lượng: 15 m³/h
Cột Áp: 30 m
3.300.000
Công suất: 1.1Kw/220V
Lưu Lượng: 12 m³/h
Cột Áp: 25m