Hiển thị tất cả 10 kết quả

1.690.000
Công suất: 750w/220V
Lưu Lượng: 11m³/h
Cột Áp: 8.5m
1.500.000
Công suất: 750w/220V
Lưu Lượng: 12.5m³/h
Cột Áp: 8.5m
1.150.000
Công suất: 400w/220V
Lưu Lượng: 7m³/h
Cột Áp: 8m
1.100.000
Công suất: 250w/220V
Lưu Lượng: 6m³/h
Cột Áp: 6m
1.100.000
Công suất: 250w/220V
Lưu Lượng: 4.5 m³/h
Cột Áp: 6m
1.250.000
Công suất: 250w/220V
Lưu Lượng: 4.5 m³/h
Cột Áp: 6m