Hiển thị 1–12 của 29 kết quả

Liên hệ
Công suất: 550w/380V
Lưu Lượng: 18m³/h
Cột Áp: 8m
Liên hệ
Công suất: 550w/220V
Lưu Lượng: 18m³/h
Cột Áp: 8m
Liên hệ
Công suất: 750w/220V
Lưu Lượng: 18m³/h
Cột Áp: 8m
Liên hệ
Công suất: 750w/380V
Lưu Lượng: 18m³/h
Cột Áp: 8m
Liên hệ
Công suất: 1.1Kw/380V
Lưu Lượng: 24m³/h
Cột Áp: 11.5
Liên hệ
Công suất: 1.1Kw/220V
Lưu Lượng: 24m³/h
Cột Áp: 11.5m
Liên hệ
Công suất: 1.5Kw/380V
Lưu Lượng: 30m³/h
Cột Áp: 14m
Liên hệ
Công suất: 1.5Kw/220V
Lưu Lượng: 30m³/h
Cột Áp: 14m
Liên hệ
Công suất: 2.2Kw/220V
Lưu Lượng: 48m³/h
Cột Áp: 15.5m
Liên hệ
Công suất: 2.2Kw/380V
Lưu Lượng: 48m³/h
Cột Áp: 15.5m
16.500.000
Công suất: 2.2Kw/380V
Lưu Lượng: 54m³/h
Cột Áp: 19m
14.500.000
Công suất: 1.5Kw/380V
Lưu Lượng: 45.6m³/h
Cột Áp: 17m