Hiển thị 1–12 của 13 kết quả

Liên hệ
Công suất: 22Kw/380V
Lưu Lượng: 420 m³/h
Cột Áp: 33m
Liên hệ
Công suất: 18.5Kw/380V
Lưu Lượng: 360 m³/h
Cột Áp: 31m
Liên hệ
Công suất: 18.5m
Lưu Lượng: 240 m³/h
Cột Áp: 46m
Liên hệ
Công suất: 15Kw/380V
Lưu Lượng: 180 m³/h
Cột Áp: 46m
Liên hệ
Công suất: 11Kw/380V
Lưu Lượng: 180 m³/h
Cột Áp: 40m
Liên hệ
Công suất: 7.5Kw/380V
Lưu Lượng: 129 m³/h
Cột Áp: 23m
Liên hệ
Công suất: 7.5Kw/380V
Lưu Lượng: 150 m³/h
Cột Áp: 33m
Liên hệ
Công suất: 5.5Kw/380V
Lưu Lượng: 112m³/h
Cột Áp: 32m
Liên hệ
Công suất: 4.0Kw/380V
Lưu Lượng: 85 m³/h
Cột Áp: 24m
Liên hệ
Công suất: 4.0Kw/380V
Lưu Lượng: 76 m³/h
Cột Áp: 29m
Liên hệ
Công suất: 3.0Kw/380V
Lưu Lượng: 55 m³/h
Cột Áp: 30m
Liên hệ
Công suất: 2.2Kw/380V
Lưu Lượng: 47m³/h
Cột Áp: 24m