Bơm chìm giếng khoan Sumoto model SP 5 inch

Bơm chìm giếng khoan Sumoto Model 5SP30-8 7.5Kw

Liên hệ

Bơm chìm giếng khoan Sumoto model SP 5 inch

Bơm chìm giếng khoan Sumoto Model 5SP30-6 5.5Kw

Liên hệ