Liên hệ
Công suất: 1.1Kw/220V
Lưu Lượng: 2.7 m³/h
Cột Áp: 100m
Liên hệ
Công suất: 750w/220V
Lưu Lượng: 2.7 m³/h
Cột Áp: 58m