Bơm chìm giếng khoan Peroni model PR 3 inch ∅90

Bơm chìm giếng khoan Peroni Model 3PRm1.8/21 0.55Kw

2.800.000
Công suất: 550w/220V
Lưu Lượng: 3.0 m³/h
Cột Áp: 82 m

Bơm chìm giếng khoan Peroni model PR 3 inch ∅90

Bơm chìm giếng khoan Peroni Model 3PRm2.5/21 0.75Kw

3.000.000
Công suất: 750w/220V
Lưu Lượng: 3.3 m³/h
Cột Áp: 87 m

Bơm chìm giếng khoan Peroni model PR 3 inch ∅90

Bơm chìm giếng khoan Peroni Model 3PRm2.5/30 1.1Kw

3.400.000
Công suất: 1.1Kw/220V
Lưu Lượng: 3.6 m³/h
Cột Áp: 115 m