Bơm chìm giếng khoan Peroni model PR 2 inch ∅60

Bơm chìm giếng khoan Peroni Model 2PRm1/35-0.25Kw

2.320.000
Công suất: 250w/220V
Lưu Lượng: 2.0 m³/h
Cột Áp: 42 m
2.800.000
Công suất: 370w/220V
Lưu Lượng: 2.0 m³/h
Cột Áp: 49 m