-13%

Bơm chìm giếng khoan Veratti model SSM 2.5 inch ∅76

Bơm chìm giếng khoan Veratti Model 2.5SSM1.5/31-0.75

2.250.000
Công suất: 750w/220V
Lưu Lượng: 2.7 m³/h
Cột Áp: 77m
-17%

Bơm chìm giếng khoan Veratti model SSM 2.5 inch ∅76

Bơm chìm giếng khoan Veratti Model 2.5SSM1.5/24-0.55

2.000.000
Công suất: 550w/220V
Lưu Lượng: 2.7 m³/h
Cột Áp: 60m
-5%

Bơm chìm giếng khoan Veratti model SSM 2.5 inch ∅76

Bơm chìm giếng khoan Veratti Model 2.5SSM1.5/17-0.37

1.900.000
Công suất: 370w/220V
Lưu Lượng: 2.7 m³/h
Cột Áp: 42m