Bơm chìm giếng khoan Veratti model SA 6 inch ∅150

Bơm chìm giếng khoan Veratti Model 6SA45/6-11

Liên hệ
Công suất: 11Kw/380V
Lưu Lượng: 54 m³/h
Cột Áp: 84 m

Bơm chìm giếng khoan Veratti model SA 6 inch ∅150

Bơm chìm giếng khoan Veratti Model 6SA45/4-7.5

Liên hệ
Công suất: 7.5Kw/380V
Lưu Lượng: 54 m³/h
Cột Áp: 56m

Bơm chìm giếng khoan Veratti model SA 6 inch ∅150

Bơm chìm giếng khoan Veratti Model 6SA35/4-5.5

Liên hệ
Công suất: 5.5Kw/380V
Lưu Lượng: 45 m³/h
Cột Áp: 57m