Hiển thị 1–12 của 116 kết quả

Liên hệ
Công suất: 11Kw/380V
Lưu Lượng: 54 m³/h
Cột Áp: 84 m
Liên hệ
Công suất: 7.5Kw/380V
Lưu Lượng: 54 m³/h
Cột Áp: 56m
Liên hệ
Công suất: 5.5Kw/380V
Lưu Lượng: 45 m³/h
Cột Áp: 57m
Liên hệ
Công suất: 7.5Kw/380V
Lưu Lượng: 21 m³/h
Cột Áp: 145 m
Liên hệ
Công suất: 5.5Kw/380V
Lưu Lượng: 21 m³/h
Cột Áp: 116m
Liên hệ
Công suất: 4.0Kw/380V
Lưu Lượng: 21 m³/h
Cột Áp: 93m
Liên hệ
Công suất: 3.0Kw/380V
Lưu Lượng: 16.2 m³/h
Cột Áp: 83m
Liên hệ
Công suất: 2.2Kw
Lưu Lượng: 13.8 m³/h
Cột Áp: 86m
Liên hệ
Công suất: 1.5Kw/380V
Lưu Lượng: 10.8 m³/h
Cột Áp: 67m
Liên hệ
Công suất: 1.5Kw/220V
Lưu Lượng: 10.8 m³/h
Cột Áp: 67m
Liên hệ
Công suất: 1.5Kw/380V
Lưu Lượng: 8.4 m³/h
Cột Áp: 97m
Liên hệ
Công suất: 1.5Kw/220V
Lưu Lượng: 8.4 m³/h
Cột Áp: 97m