Bơm chìm giếng khoan

Bơm chìm giếng khoan Sumoto
Bơm chìm giếng khoan Peroni
Bơm chìm giếng khoan Showfou
Bơm chìm giếng khoan Franklin

Bơm công nghiệp

Bơm ly tâm trục đứng Veratti
Bơm ly tâm trục ngang Veratti
Bơm Chìm cánh cắt rác
Bơm ly tâm trục đứng Showfou

Máy thổi khí

Máy thổi khí con sò Veratti
Máy sục khí phun mưa Veratti
Máy sục khí tạo sóng Veratti
Máy thổi khí đầu AT Veratti

Bơm chìm nước thải

Bơm chìm nước thải peroni
Bơm chìm nước thải Beluno
Bơm chìm nước thải Veratti
Bơm chìm nước thải Showfou

Máy bơm hóa chất

Bơm hóa chất công nghiệp OBL
Bơm Axit công nghiệp Veratti
Bơm định lượng Blue White
Bơm định lượng Beluno

Bơm đài phun nước 

Bơm đài phun nước Shakti
Bơm đài phun nước Lubi
Bơm đài phun nước Lubi Inox

Phụ kiện bơm

Bình tích áp
Khớp nối nhanh
Biến tần
Tủ điện

Tư vấn khách hàng